Giới thiệu

Cửa hàng bánh mì cô Tư Sài Gòn được thành lập vào tháng 12 năm 2017 tại số 2F Quang Trung – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Bánh mì cô Tư Sài Gòn đa dạng chủng loại, mang đến mùi vị đặc trưng cho khách hàng mà không nơi nào có được. Bánh mì cô Tư Sài Gòn với tiêu chí đặt chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ lên hàng đầu đã đánh thức tình yêu với Bánh mì của người dân Hà Nội mà từ lâu đã bị mai một!

Cửa hàng bánh mì cô Tư Sài Gòn được thành lập vào tháng 12 năm 2017 tại số 2F Quang Trung – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Bánh mì cô Tư Sài Gòn đa dạng chủng loại, mang đến mùi vị đặc trưng cho khách hàng mà không nơi nào có được. Bánh mì cô Tư Sài Gòn với tiêu chí đặt chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ lên hàng đầu đã đánh thức tình yêu với Bánh mì của người dân Hà Nội mà từ lâu đã bị mai một!

Cửa hàng bánh mì cô Tư Sài Gòn được thành lập vào tháng 12 năm 2017 tại số 2F Quang Trung – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Bánh mì cô Tư Sài Gòn đa dạng chủng loại, mang đến mùi vị đặc trưng cho khách hàng mà không nơi nào có được. Bánh mì cô Tư Sài Gòn với tiêu chí đặt chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ lên hàng đầu đã đánh thức tình yêu với Bánh mì của người dân Hà Nội mà từ lâu đã bị mai một!